Připravte se, že budete závislí na pomoci druhých. Pojištění s daňovou úlevou přibývá

Pojištění dlouhodobé péče od letoška dostalo daňové zvýhodnění. Pojišťovny přicházejí s prvními nabídkami – kromě pravidelné renty třeba i s garancí místa v takzvaném pobytovém zařízení.

Vydáno: 9. 7. 2024
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Pojištění dlouhodobé péče má pomoci v případě, kdy se klient nebo jeho blízká osoba stanou závislými na pomoci někoho jiného kvůli nepříznivému zdravotního stavu, typicky ve stáří.

Musí jít o závislost třetího nebo čtvrtého stupně podle zákona o sociálních službách. U dospělých to znamená, že člověk nedokáže (z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu) zvládat nejméně sedm základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné osoby.

Z pojištění se pak vyplácí měsíční renta. Nebo se z něj platí pobyt v pečovatelském zařízení. Pojistné plnění tak vlastně doplní státní příspěvek na péči, který mnohdy nestačí na zaplacení všech nákladů, přestože se od letošního července zvýší.

Novou výhodou pojištění dlouhodobé péče je možnost odečíst si zaplacené pojistné z daňového základu, a to až do výše 48 tisíc korun ročně. Samotnou daň si lze díky tomu snížit až o 7200 korun (při 15% sazbě). Klientem, který si pojistné odepíše z daní, přitom může být někdo jiný, než v jehož prospěch je pojištění sjednáno – pokud jde o „osobu blízkou“.

Dodejme, že limit 48 tisíc je od letoška společný pro všechny daňově podporované „produkty spoření na stáří“ – vejít se do něj může ještě penzijní spoření, klasické životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt (DIP). Na všechny tyto produkty, tedy i na pojištění dlouhodobé péče, může zároveň přispívat zaměstnavatel a uplatnit daňové úlevy na své straně.

Stát chce daňovým zvýhodněním motivovat lidi, aby si na stáří více spořili a nebyli odkázaní pouze na důchod od státu. Populace stárne, penzistů bude přibývat – a tedy i lidí závislých na péči druhých.

Díky daňovému zvýhodnění se začíná o produktu více mluvit. A nabídek na trhu přibývá. V současnosti toto pojištění nabízejí tři pojišťovny, další se budou postupně přidávat. České asociace pojišťoven se domnívá, že v budoucnu bude produkt v běžné nabídce většiny pojišťoven.

Měsíční renta až do konce života

Pojištění dlouhodobé péče podle nových pravidel s daňovou úlevou nabídla od května Kooperativa. Po přiznání závislosti na péči nebo ztráty soběstačnosti začne vyplácet pojištěnému člověku měsíční rentu, a to až do konce jeho života. Bez ohledu na to, zda žije doma, nebo v pečovatelském zařízení.

Kooperativa klientům nabízí průvodce péčí – pomůže s podáním žádosti, zorientováním se v ostatních příspěvcích a v další problematice sociální péče, případně se pokusí pomoct sehnat profesionální péči.

„Než úřad práce rozhodne o nároku na příspěvek, můžeme klientovi vyplácet takzvané předběžné plnění, které je stejné jako plnění při druhém stupni závislosti,“ říká mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Nastavení výše měsíčního příspěvku záleží na klientovi, finanční limit budoucí péče si volí sám při sjednání smlouvy. „Pokud si sjedná doživotní pojištění v padesáti letech a bude platit měsíčně 867 korun, dostane v případě druhého stupně závislosti pět tisíc měsíčně, při třetím stupni sedm a půl tisíce a ve čtvrtém stupni deset tisíc. Součástí je i pojištění smrti a zproštění od placení pojištění v případě nesoběstačnosti,“ upřesňuje Káňa. V ceně je také asistenční infolinka Maják (lékař na telefonu) a sociální a zdravotní poradenství.

Zájemce si může sjednat pojištění nejpozději ve věku 70 let s doživotní dobou trvání. Pojistnou částku si lze zvolit od pěti do padesáti tisíc.

Čím dříve, tím levněji

NN pojišťovna nabízí pojištění dlouhodobé péče už čtyři roky. Letos ho ale musela upravit, aby klienti dosáhli na nově schválenou daňovou úlevu. Zákon totiž požaduje, aby renta byla vyplácena do konce jejich života, nikoliv jen určitý počet let.

„Zájem po zavedení daňového zvýhodnění prudce stoupl. Doslova se znásobil a pozitivně nás překvapil. Svou roli zřejmě sehrálo i to, že jsme tento produkt nabídli v rámci českého pojistného trhu jako první,” říká mluvčí NN pojišťovny Martin Tesař. 

Také v tomto případě je pojistné plnění vypláceno bez ohledu na to, zda klient žije doma, nebo v pečovatelském zařízení, případně kombinuje domácí péči s různou formou odlehčovacích služeb.

„Peníze vyplácené z NN Care lze použít i na některé náklady, na které není možné použít příspěvek od státu nebo na ně jeho výše nestačí. Patří sem třeba rehabilitace a lázně, doprava za účelem poskytnuté péče, léky, výživové doplňky a nadstandardní pomůcky nebo třeba i nutná úprava bydlení,” upřesňuje mluvčí. 

Pojistné se pohybuje v řádech stokorun měsíčně. Čím je klient mladší, tím je pojistné nižší. Například třicetiletý klient by za pojištění dlouhodobé péče do 85 let zaplatí 165 korun, renta bude činit 10 tisíc měsíčně. Šedesátiletý klient platí za takovou rentu 630 korun měsíčně. 

„Statistiky ukazují, že nejméně jeden ze tří Čechů se do věku 85 let stane nesoběstačným. Cena pojištění je přitom jen zlomkem toho, co by si klient musel odkládat stranou pro vlastní finanční zajištění takového rizika,” dodává Tesař. 

Simplea nabízí místo v pobytovém zařízení

Pojišťovna Simplea nabízí buď měsíční rentu, nebo garantované místo v pečovatelském zařízení (bez doplatku). Ředitel pojišťovny Martin Švec předpokládá, že přes 80 procent klientů bude mít zájem právě o pobytové místo.

Do roku 2050 naroste počet seniorů v české populaci ze současného 2,1 milionu na 3,1 milionu, připomíná Švec aktuální předpovědi statistiků. S tím poroste i potřeba zajistit pro ně adekvátní péči.

„Poskytování takové péče v domácím prostředí může být pro rodiny náročné a v některých situacích jednoduše nemožné. Proto jsme se rozhodli přijít s pojištěním dlouhodobé péče nejen v podobě výplaty pojistného plnění, ale hlavně v možnosti rychlého umístění klientů v pobytových zařízeních skupiny Ambeat Group. Budeme se také snažit zohlednit lokální příslušnost klientů, aby měli co nejblíže ke své rodině,“ popisuje Martin Švec nabídku Simplea pojišťovny.

Skupina Ambeat provozuje v současnosti celkem 13 domů, najdeme je většině krajů České republiky. Během pěti let pak plánuje společně se Simpleou nákup či výstavbu dalších dvaceti nových zařízení za celkem pět miliard korun, aby výhledově dokázala uspokojit zájem všech klientů. 

Ke sjednání pojištění stačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník a není nutné dokládat detailní lékařské zprávy. Nabídka je zatím dostupná jen pro dosavadní klienty Simplea, ale plánuje se rozšíření pro další zájemce.

Rozhodujícím faktorem pro výši pojistného je pojistná doba, povolání a zdravotní stav klienta. Také bude záležet na věku, do kterého má pojištění trvat. Přibližně 1000 korun měsíčně zaplatí lidé, jejichž pojištění bude trvat do 80 let, zhruba 1500 korun při trvání pojištění do 85 let.

V aktuálním průzkumu společnosti MindBridge uvedly dvě třetiny dotázaných, že mají ve svém okolí (v rodině, u příbuzných, přátel) někoho, kdo by dlouhodobě potřeboval denní nebo téměř denní služby pečovatele. Pokud se okolí zúží na rodinu nebo příbuzné, pak jde o každého druhého.

Další pojišťovny produkt chystají

Generali Česká pojišťovna nabízí pojištění dlouhodobé péče v rámci pojištění Můj život 2 nebo Bel Mondo 20. Nicméně zatím nezohledňuje všechny požadavky na daňovou uznatelnost podle zákona, připouští mluvčí Jan Marek. „Proto zvažujeme, že v budoucnu nabídneme produktové řešení, které bude vyhovovat všem podmínkám uvedeným v novele příslušného zákona, tedy i daňového odpočtu,“ říká mluvčí.

Pojištění dlouhodobé péče chce ve druhé polovině letošního roku nabídnout pojišťovna Allianz. „U tohoto produktu vidíme významný potenciál, který bude stoupat s tím, jak ve společnosti poroste zkušenost s nesoběstačností. Už dnes průzkum asociace pojišťoven ukazuje, že se v podstatě každý pátý dospělý setkává ve svém okolí s projevy nesoběstačnosti. Problém nesoběstačnosti je v průzkumu také zmiňovaný jako jedna z nejvýznamnějších obav, pokud jde o budoucí kvalitu života respondentů,“ říká mluvčí Marie Petrovová.

Také Uniqa nabídne připojištění dlouhodobé péče v rámci nového celoživotního programu od letošního podzimu. „Chystáme novou koncepci tohoto produktu s optimalizací pro daňové zvýhodnění. Je třeba říci, že doposud o připojištění není masový zájem. Uvidíme, jak to bude vypadat s daňovou podporou,“ komentuje to mluvčí Eva Svobodová.

Pojišťovna MetLife připravuje pojištění dlouhodobé péče ke spuštění na podzim, ale zatím nebude možné odečítat si ho z daňového základu.

Novinku zvažuje nabídnout i KB Pojišťovna. „V tuto chvíli pojištění dlouhodobé péče nenabízíme. Tento typ pojištění má nepochybně zajímavý potenciál, což obecně souvisí se stárnutím populace. Podle našeho interního průzkumu by o takový produkt měli zájem především lidé ve středním věku. Zvažujeme přípravu takové nabídky do budoucna,“ říká Alena Čurgaliová z KB pojišťovny. 

Podobně o nabídce tohoto pojištění v budoucnu uvažují pojišťovny Slavia nebo BNP Paribas Cardif. Pojišťovna ČSOB se ke svým budoucím plánům nechtěla vyjadřovat.

Zdroj: penize.cz